ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2560 / 17:22:44  
Lanna Expo 2017 มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
Lanna Expo 2017 มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2017 ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 งานแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2017 ที่ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกฤช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัด งาน Lanna Expo 2017 ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่อ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า ส่งเสริมสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภายในงานมีกิจกรรมแสดงของศิลปินชื่อดัง และการแสดงสินค้าหัตกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการหลวง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งหัตถกรรมเลื่องชื่อของประเทศ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบพาวิลเลี่ยนผลิตภัณฑ์ Master Piece อาทิ จังหวัดเชียงใหม่นำโรงงานฝึกทอผ้าพระราชทานซึ่งก่อตั้งในปี 2520 มาจำลองเพื่อสาธิตการทอผ้า และการปักผ้าและงานหัตถกรรมอื่นๆ เช่น ชุดศิลาดล ชุดเครื่องเงิน ภาพแกะสลัก ชุดเครื่องเขิน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ปลาอานนท์ และเรือ (สบวิน) จังหวัดลำพูน นำเสนอผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผ้าทอขนแกะ ผลิตภัณฑ์จักสาน และจังหวัดลำปาง นำเสนอชุดเซรามิค ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติน้ำแร่แจ้ซ้อน และกิจกรรมที่น่าสนใจ การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ Health & Wellness, สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น การออกบูธแสดงของสถานกงสุลและหน่วยงานต่างประเทศ กิจกรรมการเจรจาการค้า(ผู้ซื้อ – ผู้ขาย) กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้ กิจกรรมภาคบันเทิงจากหน่วยงานต่างๆ
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมชมงาน Lanna Expo 2017 ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง มหกรรมส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 375

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738