ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2560 / 18:08:40  
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ปี2560
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ปี2560
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2)

นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภายในที่ประชุมได้พูดถึงความเป็นมาของโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ การสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน เทคนิคการลดใช้พลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย10% การสาธิตอุปกรณ์และการทดสอบ การประหยัดพลังงานในสำนักงาน และการรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลงลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPI) ของทุกหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป ในส่วนของจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2) ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจวิธีการรายงานหรือรายงานไม่ครบถ้วน ทำให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวของจังหวัดน่านอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านจึงได้จัดการประชุมสัมมนาผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐขึ้น

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738