ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2560 / 18:15:00  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน  และจังหวัดแพร่
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ตาบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่ – น่าน ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสำนักต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายสรุป พร้อมมอบของใช้อุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้โอวาทในการปฏิบัติงาน ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ด้วย โดยมี พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการปฏิบัติการที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่ – น่าน แล้ว ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อ ภรรยา ของ นายชัยเสน เหมืองหม้อ ที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738