ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2560 / 23:05:21  
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ
จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม มีนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เช่น ข้าว ข้าวโพด และ ลำไย เป็นต้น โดยเฉพาะ ลำไยในฤดู ซึ่งกำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด ประมาณกว่า 120,000 ตัน ตั้งแต่เดือนปลายเดือนมิถุนายน 2560
ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหา แนวทางการติดตาม/กำกับดูแล/เตรียมการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้ คือ จัดทำยกร่างแผนบริหารจัดการผลไม้ 2560 จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยแผนบริหารจัดการเชิงคุณภาพ และ แผนบริหารจัดการด้านเชิง ปริมาณ ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว/ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต/ระยะหลังเก็บเกี่ยว , หาแนวทางการดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด ลำไยสด (ในฤดู) ประมาณ 120,000 ตัน โดยมี จังหวัดลำพูน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนดำเนินการ
โดยจัดให้มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ จัดการเจรจาธุรกิจการค้า ในงาน หัตถศิลป์แผ่นดิน สู่สากล ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ จำนวน 5 คู่สัญญาระหว่างผู้ประกอบการ และ สถาบันเกษตรกร ปริมาณ 1,000 ตัน , มีการเชื่อมโยงการตลาดกับ บริษัทเนเชอรัลเบฟ ผู้ผลิตน้ำลำไยสกัดเข้มข้นรายใหญ่ เพื่อช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรชาวลำพูน กว่า 150 ตันต่อเดือน , เชื่อมโยงด้านการตลาด กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทากิจเกษตร และ บริษัท ไทยอกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด/รณรงค์บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรณรงค์การบริโภคลำไย เพื่อกระจายผลผลิตลำไยจาก เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมเป็นเครือข่าย และส่งเสริมการทำตลาดเฉพาะ (สินค้า GI) ได้แก่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และ เบี้ยวเขียว (สินค้า GI) ของจังหวัดลำพูน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมี แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยจัดทำร่างการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 232

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738