ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2560 / 14:11:28  
จ.ลำปาง ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า
จ.ลำปาง ทำพิธีเปิดตลาดต้องชม เสริมช่องทางสร้างรายได้แก่ประชาชนรากหญ้า
กรมการค้าภายใน เดินหน้าสานต่อนโยบายประชารัฐ ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเชิงรุกพัฒนาศักยภาพตลาดชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ทำพิธีเปิด "ตลาดต้องชม" แห่งที่สามของจังหวัด

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง และหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปางเดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ ด้านการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันทำพิธีเปิด “ตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง” พร้อมจัดสถานที่ตั้งซุ้มแผงลอยให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ได้วางจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน ในนาม “ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน” โดยได้มีการเปิดซุ้มให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าได้ ที่บริเวณโบราณสถานกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน พร้อมกับร่วมกันเดินชมตลาดเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ
ทั้งนี้การจัดตั้ง “ตลาดต้องชม” ดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น” โดยทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนระดับฐานราก สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร และกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วยทำการผลักดันส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนที่มีอยู่เดิม ให้เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์เชิงพาณิชย์ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น
สำหรับตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง ถือเป็นตลาดชุมชนอีกแห่งของจังหวัดลำปาง ที่มีจุดเด่นมากมายสามารถที่จะพัฒนาเป็นตลาดต้องชมได้ เนื่องด้วยตลาดแห่งนี้ เป็นทั้งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งตลาดดังกล่าวยังมีความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ย่อมเยา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน เป็นตลาดวิถีคนเมืองแบบดั้งเดิมสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้ผู้มาเที่ยวชมเกิดความประทับใจและต้องหวนกลับมาเที่ยวชมอีกครั้ง โดยสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง จะมีด้วยกันหลากหลายชนิดทั้ง สินค้าของฝากของที่ระลึก OTOP ระดับ 3-5 ดาว, สินค้าพื้นเมืองอาหารคาวหวาน เสื้อผ้า และสินค้าสะสมของเก่าหายาก เป็นต้น
โดยในโอกาสเปิด “ตลาดต้องชม” ครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานพิธี ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติบัตร “หนูนิดติดดาว” ให้กับร้านอาหาร “รสดี” เพื่อรับรองคุณภาพว่าเป็นร้านอาหารที่มีความสะอาดได้ถูกสุขอนามัยและราคาถูก รวมทั้งได้ติดตราเครื่องหมายมาตรฐานกรมการค้าภายใน บนเครื่องชั่งให้กับร้านค้าภายในตลาดเพื่อรับรองว่าตลาดแห่งนี้มีความเป็นธรรมไม่โกงตาชั่งอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 330

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738