ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 09:36:49  
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายพญาคำ จาก 8 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝาย
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายพญาคำ จาก 8 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝาย
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ เหมืองฝายพญาคำ จาก 8 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ร่วมทำพิธีเลี้ยงผีเหมืองฝาย ตามความเชื่อและศรัทธาที่สืบต่อกันมานาน ในการบริหารจัดการน้ำเหมืองฝาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ ตัวแทนผู้ใช้น้ำ 8 ตำบล ลุ่มน้ำเหมืองฝายพญาคำ ได้นำเครื่องเซ่นเครื่องบูชา เพื่อทำพิธีไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ในวันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณเหมืองฝายที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมในพิธี
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีรำถวาย โดยนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ปลูกลานปลูกหมาก ฝากไว้กับเหมืองฝายพญาคำ และนำเสนอการออกแบบศูนย์เรียนรู้พื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำตาม โครงการปลุ๋กใจ๋เหมืองฝายพญาคำ ปลุ๋กใจ๋เมืองเชียงใหม่ จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เหมืองฝายพญาคำสู่อนาคต
สำหรับ ฝายพญาคำ เป็นฝายที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีพื้นที่รับน้ำ 32,000 กว่าไร่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี และอำเภอเมืองลำพูน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1800 - 1839 สมัยพ่อขุนเม็งราย เจ้าพญาคำได้สร้างหอผีฝายขึ้นริมน้ำปิง เป็นอุบายที่แยบยลของเจ้าพญาคำ ที่จะให้ชาวบ้านมาร่วมกันรักษาฝาย เพราะคำว่าผีในที่นี้ คือ คุณงามความดีของคนที่ช่วยกันสร้างฝายนี้ให้แล้วเสร็จ ผู้คนที่ตายจากการมาร่วมสร้างฝายถือว่าเป็นคนดี เจ้าพญาคำจึงให้ราษฎรมาร่วมกันรำลึกถึงคนที่ตายจากการทำฝาย เมื่อถึงเวลาจึงมีการเลี้ยงผี เชิญผีที่รักษาฝายมารับเครื่องเซ่นสังเวย เสร็จพิธีชาวบ้านจะนำห่อข้าวมาร่วมกันกิน และจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกันคิดซ่อมแซมเหมืองฝายให้คงสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดไป

ข่าวโดย : ส.ปชส.ชม.
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 220

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738