ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 09:58:24  
สวท.เชียงราย สัญจรที่อำเภอแม่สาย จัดรายการวิทยุเคลื่อนที่ "รอบรู้แรงงาน" ในรูปแบบ 2 ภาษา
สวท.เชียงราย สัญจรที่อำเภอแม่สาย จัดรายการวิทยุเคลื่อนที่ "รอบรู้แรงงาน" ในรูปแบบ 2 ภาษา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย สัญจรที่อำเภอแม่สาย จัดรายการวิทยุเคลื่อนที่ "รอบรู้แรงงาน" ในเวทีเสวนา "การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์" ในรูปแบบ 2 ภาษา เพื่อให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างได้รับรู้ข้อกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดรายการวิทยุเคลื่อนที่ “รอบรู้แรงงาน” ในเวทีเสวนา “การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์” ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาไทยใหญ่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงข้อกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานการณ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขการนำมาซึ่งการค้ามนุษย์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากคนไทยไม่นิยมการทำงานในบางอาชีพ เช่น งานกรรมกร งานประมง งานแม่บ้าน และด้วยประเทศไทยมีอัตราการจ้างงานค่าแรงขั้นต่ำที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และมีสภาพการทำงานที่ดีกว่า จึงเกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความชำนาญ ไม่มีพื้นฐานความรู้ แรงงานที่ไม่มาจดทะเบียนและการพิสูจน์สัญชาติ ทำให้ไม่ทราบจำนวนและที่พักอาศัยของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่อย่างแท้จริง และการหลบเลี่ยงเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ทำให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและปัญหาอื่นๆ ตามมาให้แก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สำหรับการเสวนาการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหางานจังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่สาย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย รองประธานฝ่ายการค้าชายแดนอำเภอแม่สาย ได้ร่วมชี้แจงถึงนโยบายรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของอำเภอแม่สาย สถานการณ์แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียง การเสวนา “การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์” ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย FM 95.75 MHz ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738