ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 10:18:02  
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงและองค์กร ACTED ลงนามความร่วมมือการฝึกอาชีพให้กับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงและองค์กร ACTED  ลงนามความร่วมมือการฝึกอาชีพให้กับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงและสมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือและเพื่อการพัฒนาหรือองค์กร ACTED ลงนามความร่วมมือการฝึกอาชีพให้กับผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(19 มิย.)นายเอลมาร์ โลเรติ ผู้อำนวยการสมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือและเพื่อการพัฒนาหรือองค์กร ACTED และนายศรียนต์ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ลงนามความร่วมมือการฝึกอาชีพให้ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและบ้านแม่สุรินท์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 800 คน ใน 6 สาขาวิชาชีพได้แก่ วิชาการโรงแรม/วิชาเสริมสวย/วิชาตัดเย็บ/วิชาเดินสายไฟในอาคาร/วิชาซ่อมมอเตอร์ไซค์และวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบมีความรู้นำไปประกอบอาชีพ หลังกลับภูมิลำเนาในประเทศเมียนมาหรือประเทศที่ 3
ศูนย์พักพิงบ้านใหม่ในสอย มีผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมาจำนวน 2,264 ครัวเรือน จำนวน 8,071 คน บ้านแม่สุรินทร์ จำนวน 906 คน/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738