ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:02:24  
บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศการเปิดรับความคิดเห็นของคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดลำพูน มีประชาชนทยอยมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจาก จังหวัดลำพูน ได้เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา จากข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน รวม 5 วัน (ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560 ) มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวม 315 คน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จำนวน 9 จุด ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ สรุปสถิติของประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นส่งให้จังหวัดทราบในแต่ละวัน ซึ่งจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และนำเรียนต่อนายกรัฐมนตรีได้รับทราบทุก 10 วัน ขณะนี้ มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว รวม 315 คน เป็นชาย 199 คน หญิง 116 คน โดยที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำพูน มีจำนวนประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
สำหรับคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 1.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ , 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร , 3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และ 4.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีได้ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันราชการ ทั้งนี้ ประชาชนที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตน เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิการแสดงความคิดเห็น ด้วย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738