ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:02:51  
จังหวัดลำปางจัดงาน "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน" 23 – 27 มิถุนายนนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซาลำปาง
จังหวัดลำปางจัดงาน "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน" 23 – 27 มิถุนายนนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซาลำปาง
จังหวัดลำปางจัดงาน "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน" 23 – 27 มิถุนายนนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซาลำปาง มุ่งพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานแบบครบวงจร

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงาน“เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรผู้ผลิต นำสินค้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการโดยตรง สร้างความตระหนักในการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต สร้างเครือข่ายการผลิต การบริโภคสินค้าเกษตร สินค้าจังหวัดลำปางให้มากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 70 ร้านค้า, การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่เกษตร 4.0, กิจกรรมเสวนาวิชาการ และการให้ความรู้ต่างๆ, กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทอง, กิจกรรมลุ้นโชคลุ้นรางวัล TV LED 42 นิ้ว ทองคำหนัก 1 สลึง และบัตรสมนาคุณมูลค่า 500 บาท รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงอื่นๆ ตลอด 5 วันของการจัดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปาง ที่มาจาก “เกษตรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง เพื่อช่วยกันสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เกษตรกรชาวลำปางให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738