ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:06:48  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนบิ๊กซีลำปางบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการประชาชน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนบิ๊กซีลำปางบูรณาการร่วมกับศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการประชาชน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง บูรณาการทำงานกับศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดลำปาง เพื่อบริการประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานรัฐ

นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 กล่าวภายหลังจากเดินทางลงพื้นที่ ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดลำปาง ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ว่า การดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดลำปางในปัจจุบัน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง จัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณห้างสรรพสินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ห้องสุขา เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ ที่มาจัดหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ตั้งปกติ นอกเวลาราชการ และไม่มีเวลาพักเที่ยง ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มทางเลือก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐเพิ่มมากขึ้น ณ สถานที่ที่ประชาชนมีความสะดวก และติดต่อราชการได้รวดเร็วมากที่สุด

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738