ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 11:31:56  
สมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประจำปี 2560
สมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประจำปี 2560
สมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560

วันนี้ (19 มิ.ย. 60) นายชาญยุทธ มุขดาร์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายเอลมาร์ โลเรติ ผู้อำนวยการองค์กร ACTED ตัวแทนสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) กับ นายศรียนต์ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือกันฝีกอบรมอาชีพแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา ในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลา 150 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้หนีภัยจากการสู้รบให้ยังประเทศที่สามหรือประเทศบ้านเกิด ตลอดจนเป็นตัวอย่างการนำร่องความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนไทยและเมียนมา ซึ่งสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอื่นที่มีการตั้งศูนย์พักพิงฯชั่วคราว โดยในปี 2560 - 2561 จะมีผู้หนีภัยจากการสู้รบผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นตลอดโครงการ จำนวน 800 คน
ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ได้ทำการจัดอบกรมให้กับครูที่ทำการสอนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ใน 6 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย วิชาการโรงแรม วิชาเสริมสวย วิชาเดินไฟฟ้าภายในอาคาร วิชาซ่อมจักรยานยนต์ และวิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738