ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 12:56:44  
จังหวัดแพร่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดแพร่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดแพร่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล มุ่งให้เกิดความสงบสุขของประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า เช้าวันนี้ (19 มิถุนายน 2560) พลตรีทวีศักดิ์ วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล เพื่อมุ่งให้เกิดความสงบสุขของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และแนวทางการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ผ่านช่องทางแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการให้ประชาชนได้รับทราบถึงช่องทางในการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลในหลายช่องทาง และนำข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมไปใช้ประกอบการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 650 คน เข้ารับฟังการเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่, นายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และนางวันดี สรรค์ศุภศิริกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

นอกจากนี้ พันโทคงเดช ฝั้นมงคล รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 ได้บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา เรียบเรียง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738