ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 13:16:00  
จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"

นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และในปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงการรวมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

สำหรับจังหวัดแพร่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ประกอบไปด้วยกิจกรรมวิ่งและปั่นเพื่อพ่อ ต้านยาเสพติด, การลงนามในสัตยาบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของภาคส่วนต่างๆ, การแสดงของชมรม To Be Number 1, การแสดงของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่, นิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การมอบรางวัลให้กับบุคคล หน่วยงาน และหมู่บ้านชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด, การอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี และสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 703

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738