ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 13:44:06  
จังหวัดแพร่เชิญชวนส่งโครงการวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่เชิญชวนส่งโครงการวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เชิญชวนองค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งโครงการวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประเภททุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 เรื่องได้แก่ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ, ประชาคมอาเซียนกับวัฒนธรรม และการอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 โดยดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.culture.go.th หรือทางโทรศัพท์ 02 – 247 0013 ต่อ 1309, 1310 และ 1315 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738