ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 13:53:42  
กลุ่มผู้ใช้น้ำลำห้วยแม่ปุง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำพิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุง
กลุ่มผู้ใช้น้ำลำห้วยแม่ปุง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำพิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุง
กลุ่มผู้ใช้น้ำลำห้วยแม่ปุง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำพิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าสวนอาหารวังปุงเก่า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ลำห้วยแม่ปุง เป็นลำเหมืองขนาดเล็ก โดยในปี พ.ศ. 2504 ลำเหมืองแม่ปุง ได้ประกาศเป็นเขตชลประทานและได้พัฒนาอย่างมีระบบ โดยทำการขุดลำเหมืองที่ชาวบ้านติดปากว่าเหมือง 9 เมตร ซึ่งมีความกว้าง 9 เมตร ตลอดเส้นทาง 15 กิโลเมตร และในขณะนั้นได้แบ่งน้ำของลำน้ำแม่ปุง ที่ปุ่มหรือสโตร์ในเขตพื้นที่บ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง มีฝายกั้นน้ำทั้งหมด 8 ลูก มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นที่นาจากลำน้ำ รวมทั้งสิ้น 8,500 ไร่ ซึ่งลำน้ำดังกล่าวได้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวตำบลน้ำโจ้ และตำบลใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นลำน้ำที่สำคัญของชาวบ้านที่ทำไร่ นา ทำสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกหมู่บ้านในตำบลนี้ได้ใช้ลำน้ำแห่งนี้ผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภค บริโภค ครบทุกหลังคาเรือน จึงได้จัดพิธีสืบชะตาลำห้วยแม่ปุงขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลำห้วย ในการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนกลุ่มผู้ใช้ลำน้ำห้วยแม่ปุงอีกด้วย

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738