ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 14:45:40  
ชาวน่านไม่แล้งน้ำใจ หลั่งไหลธารน้ำใจช่วยยายพิการอาศัยอยู่คนเดียวช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ชาวน่านไม่แล้งน้ำใจ หลั่งไหลธารน้ำใจช่วยยายพิการอาศัยอยู่คนเดียวช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ธารน้ำใจชาวน่านหลั่งใจเข้าช่วย คุณยายจัน ธิปันแก้ว หญิงชราวัย 69 ปี พิการอาศัยอยู่คนเดียวช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ธารน้ำใจชาวน่านหลั่งใจเข้าช่วย คุณยายจัน ธิปันแก้ว หญิงชราวัย 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 บ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พิการขา 2 ข้างเล็กลีบมานานกว่า 20 ปีเดินไม่ได้ แถมมือข้างขวาพิการเล็กลีบหยิบจับอะไรไม่ได้ มีเพียงน้องสาววัยใกล้เคียงกันให้ความช่วยเหลือตามมีตามเกิดป้อนข้าวป้อนน้ำ อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพคนชราและเบี้ยคนพิการเลี้ยงชีวิตสองพี่น้อง ด้านนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กล่าวว่า คุณยายจัน มีฐานะยากจน แขนขาพิการมานานกว่า 20 ปี ทำให้เดินไม่ได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ ไม่มีห้องน้ำเป็นสัดส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน และผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือเข้าซ่อมแซมบ้านที่ผุพัง พร้อมเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณยายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการให้ความช่วยเหลือคนชราในตำบลไชยสถาน ทางอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม “โครงการอาสาปันน้ำใจ คนไชยสถานไม่ทิ้งกัน” พร้อมกับได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมือร่วมแรงกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในครั้งนี้มีกำหนดการเข้าซ่อมแซมบ้านคุณยายจัน ธิปันแก้ว บ้านศรีเกิด และบ้านนายทอง นาอุ๋ย บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ส่วนการให้ความช่วยเหลือ นายคณพัฒน์ ศรีแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้กล่าวว่า โครงการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้ให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย (ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ) ให้การช่วยเหลือค่าวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ ต้องเป็นการปรับปรุงส่วนประกอบของบ้านพักอาศัยรายการที่ชำรุดไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ เช่น ปรับปรุงบันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ ห้องน้า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือบ้านชั้นเดียว ห้องน้า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า ฝาบ้าน/หลังคา/บันได ห้องนอน/ประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า และทำระเบียง/ชานบ้านเพื่อป้องกันผู้สูงอายุตกลงไป เป็นต้น และการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 2 หมื่นบาท ส่วนการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้มีการบูรณาการจากหน่วยงานอื่น หรือผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือต่อไป ด้าน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ อาทิเช่น อาจารย์ราเชนทร์ กาบคำ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่ได้กรุณาให้อาจารย์และนักศึกษาจำนวนหนึ่ง มาช่วยรื้อและซ่อมแซมบ้านให้คุณยายจัน ขอบคุณหน่วยงาน พมจ.น่าน สนับสนุนงบประมาณมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่วนทางด้านอบต.ไชยสถาน ได้สนับสนุนแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนสามารถให้การรื้อและซ่อมแซมบ้านคุณยายจันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งในวันนี้ได้มีการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านคนชรา จำนวน 2 ราย คือ บ้านคุณยายจัน ธิปันแก้ว และบ้านนายทอง นาอุ๋ย บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน *********************

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738