ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 14:48:34  
องค์กรตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ขอรับเงินค่าจ้างจากงบประมานโดยตรง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
องค์กรตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ขอรับเงินค่าจ้างจากงบประมานโดยตรง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
องค์กรตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ขอรับเงินค่าจ้างจากงบประมานโดยตรง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน

ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน นายภัคพล กาทุ่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลน่าน และนายผจญ ศรีสะบานงา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพระยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก 12 โรงพยาบาลในจังหวัดน่าน ยื่นหนังสือขอเรียกร้องต่อ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาน ขอค่าประสบการณ์ตามอายุงาน และขอลูกจ้างชั่วคราวทุกคนบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน นายสัญญา กามินทร์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการที่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานในระหว่างที่รอดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมานนั้น ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือน รวมถึงจ้างเหมาบริการ โดยใช้เงินนอกงบประมาน หรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงทำให้ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่มีสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มค่าจ้าง และสวัสดิการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง และพนักงานสาธารณสุขในเรื่องอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการด้านต่างๆ จึงขอรับค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาน เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย ในด้านค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ตามที่รัฐมนตรีมีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย หรือองค์กรตัวแทนลูกจ้างชั่วคราว มีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วงเหลือตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน ทางด้าน นายสัญญา กามินทร์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการ และจะแจ้งผลการดำเนินให้ทราบต่อไป

ข่าวโดย : จุฑามาศ ภิบาลวงษ์ นิสิตฝึกงาน จุฬา/ข่าว/บรรลือ/ภ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738