ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 16:21:56  
เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า
เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิญชวนเข้าชมวัฒนธรรมชนเผ่า ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมีการเปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร มีการจำลองการดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย เผ่ากะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ขมุ ลัวะ ถิ่น และเผ่ามลาบรี นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูง และส่วนจัดแสดงภายนอกพิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นการจัดนิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ สามารถเข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : วิจิตรา จันเข็ม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738