ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 19:12:12  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ หวังส่งเสริมคุณภาพชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง

ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้าน นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งดำเนินงานโดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งในโครงการดังกล่าวจัดให้มี ห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า นิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูง นิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยเป็นนิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 10 ชนเผ่า อีกด้วย

ข่าวโดย : จันทรรัตน์ เชื้อเมืองพาน / ธิติมา พันรอด
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738