ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กรกฎาคม 2560 / 16:24:01  
ชาวเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพวงแสด) สัญลักษณ์ จังหวัด จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ส่งเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
ชาวเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพวงแสด) สัญลักษณ์ จังหวัด จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ส่งเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่  ๙
ชาวเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพวงแสด) สัญลักษณ์ จังหวัด จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ส่งเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ พม. เพื่อชาวเชียงราย น้อมอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมใจสร้างอาชีพสานพลัง เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาร่วมโครงการจำนวนมาก นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต นำความเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
ในส่วนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชารัฐ พม. เพื่อชาวเชียงราย น้อมอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมใจสร้างอาชีพสานพลัง เพื่อป้องภัยสตรีและครอบครัว และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพแบบยกระดับมืออาชีพ และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพวงแสด) สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งเป็นการร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยจะมอบให้กับจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีในวันดังกล่าวต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา 0819519168
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 208

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738