ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 สิงหาคม 2560 / 12:30:00  
คณะผู้ตรวจราชการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้านโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงราย
คณะผู้ตรวจราชการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้านโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงราย
คณะผู้ตรวจราชการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงราย อาทิ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 พร้อมด้วยนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าไต้ อำเภอแม่จัน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน และนายดำรง ใจหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าไต้ เพื่อเยี่ยมชมร้านค้าชุมชนระดับเอ (A) โครงการประชารัฐยุ้งฉางชุมชน ระดับ B โดยกองทุนหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบประปาพร้อมระบบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านดอยดินแดง ตำบลจอมสวรรค์ และโครงการสัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่บ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา 0819519168
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738