ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2560 / 18:39:50  
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ล่องใต้ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ที่จังหวัดกระบี่
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ล่องใต้ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ที่จังหวัดกระบี่
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน ล่องใต้ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ที่จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วันนี้ (8 ส.ค. 60) ที่โรงแรมกระบี่ ฟรอนท์ เบย์ รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน ลงภาคใต้จัดกิจกรรม Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว เป็นการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไปแนะนำให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางด้านนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักแก่จังหวัดทางภาคใต้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญในประเทศ ซึ่งมีการเดินทางจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีกำลังซื้อสูง กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กับกลุ่มประกอบการด้านการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งกันและกันในอนาคต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และจังหวัดน่าน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเป็นล้านนา นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้หลากหลายชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มจังหวัดมีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับสากล ในอนาคตอันใกล้นี้และหากกลุ่มจังหวัดนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น อีกด้วย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา 0819519168
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 898

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738