ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2560 / 06:34:04  
จังหวัดเชียงรายจัดงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียวเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายจัดงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียวเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานส่งเสริมตลาดสีเขียวและร้านอาหารสินค้าเกษตรปลอดภัยศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมืองเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานส่งเสริมตลาดสีเขียวให้เกษตรกรและร้านอาหารได้ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย และจัดงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การตลาดท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 10- 12 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการกระจายผลผลิตและอาหารท้องถิ่น ภายในภูมิภาค ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างเครือข่ายทางการค้า ให้มีความเชื่อมโยง ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กำหนดเปิดงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00น.เป็นต้นไป พร้อมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน และประกาศเป็นวาระจังหวัดการเป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738