ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 11:19:12  
เริ่มแล้ว งานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 ที่จังหวัดพะเยา
เริ่มแล้ว งานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 ที่จังหวัดพะเยา
เริ่มแล้ว งานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 ที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2560 โดยในวันแรกมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ช่วงเย็นวานนี้ (9 ส.ค.60) นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Thailand Food Valley Fair 2017) ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมเกษตรไทย มุ่งมั่นก้าวไกล พัฒนาอาหารไทย สู่ครัวโลก สนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร แบบครบวงจร ป้อนตลาด AEC ตามนโยบายรัฐบาล ครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีความโดดเด่น เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน และบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบรรยากาศการจัดงานในวันแรกนั้น ได้มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP / SMEs และเกษตร จำนวนกว่า 80 บูท กิจกรรมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา นิทรรศการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร และกิจกรรมบันเทิง และส่งเสริมการขาย การแสดงของศิลปิน นักร้อง นักแสดง ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจำทุกวัน
จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738