ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2560 / 15:27:03  
ประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงราย  รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ สวท.เชียงราย และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ และ ดอกพวงแสด ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “สวท.เชียงราย / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคราชการ และประชาชน ในการฝึกสอนและจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน คือ ดอกดารารัตน์ และดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย คือ ดอกพวงแสด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ครูฝึก และวัสดุอุปกรณ์ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยจะส่งมอบดอกไม้จันทน์ ผลผลิตของโครงการฯ สมทบจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ทางด้าน นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพของตนเองได้อีกด้วย
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ สวท.เชียงราย ตัวแทนชุมชน กลุ่มผู้ฟัง บุคลากร สวท.เชียงราย ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวนกว่า 300 ดอก เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้าย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738