ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 13:33:44  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

วันนี้ (11 ส.ค.60) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาด้วย
ทั้งนี้ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 19 ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 76จังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738