ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2560 / 16:43:06  
จังหวัดเชียงรายนำกลุ่มล้านนาเกษตรสีเขียวพร้อมเครือข่ายส่งเสริมจัดงานตลาดสีเขียวสินค้าปลอดภัย
จังหวัดเชียงรายนำกลุ่มล้านนาเกษตรสีเขียวพร้อมเครือข่ายส่งเสริมจัดงานตลาดสีเขียวสินค้าปลอดภัย
งานมหกรรมเครือข่ายเกษตรสีเขียวมีร้านค้าร่วมงานกว่า 80 ร้านส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่นที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว งานส่งเสริมตลาดสีเขียวให้เกษตรกรและร้านอาหารได้ซื้อสินค้าปลอดภัย และมอบป้ายร้านอาหารปลอดภัยแก่สมาคมโรงแรมและร้านอาหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือพร้อมประกาศวาระของจังหวัดให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ร่วมกิจกรรม และได้นำเครือข่ายไร่เชิญตะวันเข้าร่วมออกร้าน มีกลุ่มสินค้าล้านนาเกษตรสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตวิธีการจัดการเกษตร สาธิตการนำผลิตภัณฑ์จากแหล่งอาหารเกษตรปลอดภัยมาทำอาหาร และการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าคุณภาพกว่า 80 ร้าน ประกอบด้วย ผัก ผลไม้ปลอดสาร สมุนไพรแปรรูป ผ้าพื้นเมืองพร้อมสินค้าเกษตรจากกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว ตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานมหกรรมเครือข่ายล้านนาสีเขียว งานส่งเสริมตลาดสีเขียวให้เกษตรกรและร้านอาหารได้ซื้อสินค้าปลอดภัยที่ไร่เชิญตะวัน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2560 จัดจำหน่ายและให้บริการ ช่วงเวลา 10.00น.17.00น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี 4 จังหวัดคือ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำเครือข่ายล้านนา เกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย พัฒนาสินค้าสู่สากล ทำให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงขยายเพิ่มขึ้น เป็นกลไกขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว อาหารปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738