ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2560 / 15:08:17  
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธาน นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรัก ความเทิดทูน ทำกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมจำนวน 86 รูป นำโดยพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา ของพสกนิกรชาวลำปาง รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยถวายความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน เกิดความรัก ความผูกพัน เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมการสานสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนคนในพื้นที่ด้วย โดยพสกนิกรผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและถวายพระพรขอให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตรายทั้งปวง ทรงพระเกษมสำราญ พระหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นพระแม่มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738