ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2560 / 16:29:09  
โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ อำเภอแม่ริม
โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ อำเภอแม่ริม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนเกษตรกรตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม

เกษตรกรชาวตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่
ในส่วนของอำเภอแม่ริม มีชุมชนจำนวน 10 ชุมชน ได้รับการอนุมัติโครงการจำนวน 52 โครงการ งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท โดยชุมชนห้วยทราย ตำบลห้วยทราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอ และเครือข่าย ศพก.ได้จัดกิจกรรมการอบรมด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรทั้งชุมชนห้วยทรายได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 650 ราย

ข่าวโดย : วิจิตรา จันเข็ม
บรรณาธิการ : สมรัตน์ มะลิลา
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738