ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2560 / 17:10:14  
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอ ที่ 4 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอ ที่ 4 ที่มีการจัดการกับขยะเปียกได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ
จังหวัดลำพูน เดินหน้าต่อเนื่อง ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอที่ 4 ที่ปลอดขยะเปียก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการกับขยะเปียกภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี และเตรียมประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศ ในวันที่ 2 กันยายน 2560

วันนี้ (12 ส.ค. 60) ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอแม่ทา ได้ร่วมกันประกาศว่าอำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดขยะเปียก อำเภอที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ 90,000 ตันเศษ ต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกมีปริมาณ 30,000 ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก โดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดซื้อถังมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด พร้อมทั้งจัดอบรมเสริมสร้างความรู้การทำปุ๋ยหมักเพิ่มเติมให้กับประชาชน โดยขณะนี้จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการครบเกือบทุกหมู่บ้าน และได้มีการประกาศอำเภอปลอดขยะเปียกไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง และอำเภอเมืองลำพูน และในครั้งนี้ได้ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอที่ 4 ที่ปลอดขยะเปียกของจังหวัดลำพูน และจะมีการประกาศให้ครบทั้ง 8 อำเภอ จากนั้นจะมีพิธีประกาศให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ปลอดขยะเปียก ในวันที่ 2 กันยายน 2560 โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกนั้น จะนำถังพลาสติกหรือถังขยะ มาเจาะก้นถังออก จากนั้นขุดหลุมดินใกล้ต้นไม้หรือที่โล่ง ให้ลึก 1 : 3 ส่วนของถังแล้วฝังลงไปในหลุม นำขยะเปียก เศษอาหาร เศษผลไม้ ผักสดต่างๆ ที่ต้องการทิ้งใส่ลงไปในถังแล้วปิดฝา เมื่อเวลาผ่านไปจุลทรีย์ที่อยู่ในดินจะเป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารและกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ได้อีกด้วย

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738