ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 12:29:25  
สัสดีอำเภอเมืองพะเยา ขอให้ชายไทยที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้
สัสดีอำเภอเมืองพะเยา ขอให้ชายไทยที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้
สัสดีอำเภอเมืองพะเยา ขอให้ชายไทยที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ หากพ้นกำหนดแล้วจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พันโท เชิดพงษ์ จิตรารัชต์ สัสดีอำเภอเมืองพะเยา เปิดเผยว่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ออกประกาศให้ ชายไทยที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2543 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอเมืองพะเยา ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน พร้อมให้นำหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา และมารดาที่เป็นฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร หรือหนังสือสุทธิ (สามเณร) และใบมรณบัตร (บิดา,มารดา) ถ้ามี ส่วนในกรณีผู้ที่ไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเอง ต้องให้ผู้ที่เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ซึ่งหากพ้นกำหนดแล้วจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ปี 2497 ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการสัสดีอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโทรศัพท์ 054- 480159 ในวันเวลาราชการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738