ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 15:58:08  
ธปท. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ธปท.  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชนไทยยุคใหม่ สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ในโครงการ BOT Challenge and Experience 2017 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน

ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดโครงการ BOT Challenge and Experience 2017 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลาง ที่มีบทบาทด้านการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงินของประเทศ โดยมีรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละภูมิภาคเป็นการสอบระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกับแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ แบ่งเป็น 5 เขตการสอบ ได้แก่ เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกรวมกัน เขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยในรอบคัดเลือกจะสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขตการสอบละ 12 คน รวม 60 คน มาทำการแข่งขันในรอบชิงรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 สิงหาคม 2560 โดยเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bot.or.th และสำหรับสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5393-1 215 ถึง 6 ในวันและเวลาทำการ

ข่าวโดย : นิรัชชา คำสุกดี
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738