ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2560 / 22:40:42  
ผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" สื่อสารแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"  สื่อสารแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" สื่อสารแจ้งเตือน และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ และให้ระวังการบริโภคอาหารสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงเป็นโรคหูดับ

วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกอากาศในรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 2560
เนื่องจาก สภาพอากาศของภาคเหนือช่วงนี้ มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 10 – 16 ส.ค. 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้า เดิมจากพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิง ที่เชิงสะพานนวรัตน์สูงถึง 3.70 เมตร จะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือภัยจากน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำป่าแดดร่วมด้วย ประกอบกับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขุดลอกทางระบายน้ำ วางกระสอบทราย และติดตั้งแบริเออร์คอนกรีตในจุดเสี่ยงต่างๆ ทำให้สามารถป้องกันระดับน้ำได้สูงขึ้นที่ 4 เมตรจึงแจ้งเตือนประชาชน
นอกจากนี้ ปัญหาน้ำคลองแม่ข่าเน่าเสีย เกิดจากน้ำต้นทุนตามธรรมชาติไม่สามารถไหลจนถึงคลองแม่ข่า เกิดจากระบบป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นตัวกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่คลองแม่ข่าในบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ และเกิดปัญหาสภาพคลองตื้นเขิน ทั้งยังมีการระบายน้ำเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง โดยเฉพาะชุมชนบริเวณต้นน้ำและกลางน้ำ ได้แก่ ตำบลช้างเผือก เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลป่าแดด ทำให้จัดการน้ำเสียได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งขุดลอกท่อและทางระบายน้ำในเขตเมืองเพื่อให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้นไม่เกิดน้ำท่วมขัง
สำหรับความคืบหน้าเร่งหาพื้นที่ที่จะสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ได้เสนอขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 36 ไร่ ใกล้บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย แต่เนื่องจากประชาชนในชุมชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงขอให้มีการทำประชาพิจารณ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ และชี้แจงข้อดีข้อเสียให้กับชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบใน 5 หมู่บ้านและบริเวณโดยรอบ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 ตามพันธสัญญากับองค์การอนามัยโลก
นอกจากนี้ ยังได้ย้ำเตือนประชาชนชาวเชียงใหม่ กรณีที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขออกมาเตือนให้ระวังการบริโภคเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ ซึ่งเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหูดับ โดยการกินเนื้อหมูที่มีตัวอ่อนพยาธิตัวนี้เข้าไปจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง จากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีอาการไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากพยาธิกระจายไปตามอวัยวะต่างๆทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738