ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 สิงหาคม 2560 / 10:50:21  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดร้านไปรษณีย์แห่งใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในเขตตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดร้านไปรษณีย์แห่งใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในเขตตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดร้านไปรษณีย์ไทยแห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริษัท/ห้างร้านผู้ใช้บริการ ในเขตตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปางและเขตใกล้เคียง ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

นายปิยะพงศ์ ชลวิวัฒน์มงคล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัท/ห้างร้าน ในพื้นที่เขตตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการไปรษณีย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันเขตตำบลชมพูนับได้ว่าเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ทีมีความเจริญ และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีส่วนราชการ บริษัท/ห้างร้าน และร้านค้าชั้นนำขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้จัดตั้ง “ร้านไปรษณีย์ไทย (ปณร.ลำพูน 201 บ้านฟ่อน)” เพื่อเพิ่มจุดการให้บริการ ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการไปรษณีย์ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ร้านไปรษณีย์ไทย ตั้งอยู่เลขที่ 784/1 หมู่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 เปิดให้บริการรับฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS พัสดุไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการการเงิน ธนาณัติออนไลน์ บริการรับชำระเงิน Pay at post จำหน่ายตราไปรษณียากรสะสม/สิ่งสะสม และสินค้าไปรษณีย์ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.30 น. วันเสาร์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดชดเชย ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ปิดทำการ ทั้งนี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5423 1535 หรือส่วนระบบบริการ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 5241 ต่อ 520

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738