ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 สิงหาคม 2560 / 05:11:36  
กฟผ.แม่เมาะ นำประชาชนชาวลำปาง กว่า 1,000 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กฟผ.แม่เมาะ นำประชาชนชาวลำปาง กว่า 1,000 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ที่บริเวณพื้นที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม พร้อมร่วมกับ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า” เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการร่วมสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่เด็กเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา รักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ลดภาวะโลกร้อน และนำความสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้นำประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้โตเร็ว ลงบนผืนดินเนื้อที่ประมาณกว่า 28 ไร่ ในเขตพื้นที่เหมืองแม่เมาะ รวมกล้าพันธุ์ไม้จำนวนทั้งสิ้น 4,000 ต้นกล้า ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ กว่า 45 ชนิด อาทิเช่น สัก ขะจาว ทองกวาว นนทรี กาสะลอง อินทนิลน้ำ ปีบ เสลา พิกุล มะค่าโมง ยางนา และจามจุรี เป็นต้น ซึ่งต้นไม้ที่ได้ทำการลงดินปลูกทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่สวนป่า ที่จะคงความอุดมสมบูรณ์ รักษาสมดุลทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศภายในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738