ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 สิงหาคม 2560 / 09:13:45  
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้รับอนุมัติให้มีการปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการน้ำในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป

นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการน้ำในพื้นที่ ดังนี้ คงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ปฏิบัติการต่อเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่อ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมาและแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ โดยมีเครื่องบินรวมทั้งหมด จำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 4 เครื่อง
นอกจากนี้ยังได้ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก อยู่ปฏิบัติการต่อเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ โดยมีเครื่องบินรวมทั้งหมด จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินชนิดซีเอ็น จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738