ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 08:59:35  
จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือประชาชน
จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือประชาชน
จ.ลำปาง สานพลังเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรและธงฟ้า นำเกษตรกรผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชน OTOP ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชนผู้บริโภค

กลุ่มผู้ประกอบการเครือข่าย Biz Club ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง กลุ่มขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพชุมชน ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเพื่อลดค่าครองชีพ และ Biz Club ลำปาง” ร่วมกันนำตัวแทนผู้ผลิตจากทั่วทุกภูมิภาคร่วมออกร้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนระดับรากหญ้า ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน พร้อมกับได้ร่วมกันเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพที่มีผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้นำมาจัดแสดงและจำหน่าย
สำหรับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเพื่อลดค่าครองชีพ และ Biz Club ลำปาง” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคแบบครบวงจร” มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาด้านการตลาด ทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร โดยการจัดงานมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตรระดับคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยในแบรนด์ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม จากชุมชนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งล้วนเป็นสินค้ามีคุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย เปิดตัวให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในต่างพื้นที่ ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ตลาด รู้วิธีตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ และเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และพัฒนาขยายช่องทางการตลาดรวมถึงการบริการให้หลากหลายได้มาตรฐาน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ชุมชนรากหญ้า ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดสากลได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน มีรายได้ลดลงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การจัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าดังกล่าว จึงเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ให้ประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการผลิต การจ้างงาน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั้งระบบ
โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้มีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ จ.ลำปาง รวมถึงผู้ประกอบการจากภูมิภาคอื่นๆ ได้นำสินค้ามาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งหมดกว่า 140 คูหา ประกอบด้วย สินค้าธงฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค, สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ของตกแต่งบ้าน สินค้าเกษตรทั้งพืชผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากพืช ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพจากข้าว จากพืชสมุนไพร และสินค้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งสินค้าภายในงานจะจัดจำหน่ายในราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปถึงร้อยละ 10-30 ทั้งนี้สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจในสินค้าทุกประเภท สามารถเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าได้ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเพื่อลดค่าครองชีพ และ Biz Club ลำปาง” โดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจะมีไปจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 นี้ ที่สวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ทุกวัน


ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738