ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กันยายน 2560 / 22:39:50  
แล็บประชารัฐ จับมือ สสว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียน อย. แก่ SME
แล็บประชารัฐ จับมือ สสว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียน อย. แก่ SME
แล็บประชารัฐ จับมือ สสว. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียน อย. แก่ SME กลุ่มอาหาร-เกษตรแปรรูป เพื่อก้าวสู่มาตรฐานยุค 4.0

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมยกระดับมาตรฐานสิ้นค้า “เลข อย. ของ่าย ...ได้ไว” ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้า “เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว” เพื่อแนะนำเทคนิคการยื่นขอจดทะเบียนกับ อย. แก่ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 1,000 ราย ใน 6 จังหวัด 6 ภูมิภาค ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัด เพื่อมีโอกาสได้เลข อย. เร็วขึ้น ทั้งนี้ สสว. เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน SME ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ SME เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้จัดสรรงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้ามารับบริการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฟรีจากแล็บประชารัฐ ผ่านโครงการคูปองมูลค่า 5,000 บาท ระยะที่ 2 จานวน 6,000 ใบ รวมถึงยังจัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปยื่นขอจดทะเบียนกับ อย. ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว และเมื่อต้นปี 2560 สสว. ได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ ร่วมกับ อย. และ แล็บประชารัฐ ที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มี SME เข้าร่วมโครงการ 1,316 ราย สามารถจดทะเบียน อย. ได้แล้ว 43 ราย ซึ่งการทำโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยยกระดับ SME ขนาดย่อม และ Micro SME ให้เป็น SME 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า นโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะให้แล็บประชารัฐจัดตั้งศูนย์รับตัวอย่างสินค้าที่นำมาตรวจวิเคราะห์มาตรฐานขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนว่าสินค้า SME ของจังหวัดมีศักยภาพที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ดังนั้นหากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานอบรมครั้งนี้ก็จะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าวลงได้ โดยภายในงานยังมีคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบุคคล และบริการยื่นขอสินเชื่อครบวงจรจากสถาบันการเงินมาเปิดบูธด้วย ซึ่งประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า 3,500 ราย มูลค่าธุรกิจรวมกันประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 241

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738