ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2560 / 06:28:32  
จ.ลำปาง เปิดเวทีจัดกิจกรรม ส่งเสริมการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1
จ.ลำปาง เปิดเวทีจัดกิจกรรม ส่งเสริมการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1
สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ร่วมกับ บริษัท ทริปเพิล-เอ ควอลิตี้เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมทำการเปิดเวทีนำผู้ผลิตผู้ประกอบการเซรามิคในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ร่วมเสวนาสานต่อองค์ความรู้แนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคเพื่อการส่งออก "The Clay Village" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเวทีเสวนา โดยมีผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เจ้าของบริษัท โรงงานเซรามิค และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับกิจกรรมเวทีเสวนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “การยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งโครงการฯ ได้จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายในการที่จะส่งเสริมสร้างแนวคิดแก่ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐาน รวมถึงเพื่อต้องการถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเซรามิคในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการตลาดพัฒนาศักยภาพทางการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคของกลุ่มจังหวัดให้ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
โดยโครงการ “ยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมฯ” ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีแผนการดำเนินงานโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง รวมกว่า 40 สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิต การออกแบบและการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมได้มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากการดำเนินงานโครงการฯ ออกทดสอบตลาดในงานแสดงสินค้าระดับประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2560 อาทิเช่น งาน LANNA EXPRO 2017 ที่ จ.เชียงใหม่ และงาน Thailand Best Shopping Fair ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งพบว่าสินค้าที่นำไปจัดแสดงได้รับความสนใจมีผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ทำการสั่งออเดอร์สินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่ง
จากความสำเร็จดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ได้เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีเสวนาขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากตัวโครงการฯ ทำการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ผู้ประกอบการทั้งกว่า 40 สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมรับทราบ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สถานประกอบการในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ได้เกิดการตื่นตัวและเกิดการประสานความร่วมมือในเชิงบูรณการ ร่วมวางแนวทางในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคของแต่ละสถานประกอบการให้เกิดความสอดคล้องต่อเนื่อง เพื่อการเพิ่มมูลค่าแก่ตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงสามารถตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของตลาดในระดับส่งออกได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นกลุ่มพลังในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป
โดยในการเปิดเวทีครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคให้เป็นที่ยอมรับของตลาด” ซึ่งได้มีตัวแทนผู้ประกอบการของแต่ละจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ได้ร่วมกันให้เกียรติขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ร่วมเข้าโครงการฯ อาทิ นายนิพนธ์ ทองศิริ เจ้าของประติมากรรมดินเผาลำพูน, นายวชิระ สีจันทร์ ประธานชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุงเชียงใหม่, นายจำรัค จีรปัญญาทิพ กรรมการผู้จัดการ บ.แอคมีลานนา อินเตอร์เทรด จำกัด และนายเรืองฤทธิ์ สมบูรณ์ เจ้าของบ้านปั้นจันทร์ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738