ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2560 / 10:19:15  
สาธารณสุขลำปางเตือน ปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดมากขึ้น
สาธารณสุขลำปางเตือน ปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดมากขึ้น
นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปี 2560 โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มระบาดมากขึ้น ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดมากขึ้น จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 85,290 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 12 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระยอง กรุงเทพมหานคร หนองคาย จันทบุรี เชียงใหม่ จังหวัดลำปางเป็นอันดับที่ 11

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 1,387 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 184.41 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบมากเรียงตามลำดับ ได้แก่ 1.อำเภอเกาะคา 2.อำเภอเมืองลำปาง 3.อำเภอเสริมงาม 4.อำเภอห้างฉัตร 5.อำเภอแม่ทะ 6.อำเภอสบปราบ 7.อำเภอวังเหนือ 8.อำเภองาว 9.อำเภอแม่เมาะ 10.อำเภอแจ้ห่ม 11.อำเภอเมืองปาน 12.อำเภอเถิน 13.อำเภอแม่พริก โดยอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ โดยในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้มากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาการจะทุเลาและหายป่วยภายใน 5-7 วัน แต่บางรายที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง จะพบอาการหายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้
โดยขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดย 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ จาม 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร 054-227526-9 ต่อ 403

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738