ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2560 / 09:50:41  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายใน 2 ตุลาคมนี้ หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

นางปัทมา รัตนเมธานนท์ สรรพากรพื้นที่ลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8) ได้แก่ เงินจากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมา การประกอบธุรกิจการพาณิชย์ รวมทั้ง ดารานักแสดงสาธารณะ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 โดยนำเงินที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 รวม 6 เดือน มาคำนวณและชำระภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.94 โดยยื่นแบบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center : 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง โทร 0 5426 5103 – 6 ต่อ 302 303

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738