ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2560 / 09:54:53  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกาดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกาดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกาดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นประธานเปิดกาดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chiang Mai Happiness Market in the Garden) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับสินการผลิตหัตถกรรม ภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาด ที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม ผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้สามารถมีสถานที่จำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อยกตลาดนัดให้มีมาตรฐาน ตลอดจน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชีพ และหมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวร่วมจำหน่ายสินค้า
ภายในงาน มีการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมดนตรีในสวน ชมการแสดงลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ และการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และหมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ อตก. เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วม ช็อป ชิม ชม แชะ แชร์ ชัวร์ นัดแรกงาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน (Chaingmai Happiness Market in the Garden) ในวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738