ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2560 / 16:36:14  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้หน่วยงานเข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดินทรุดตัวบนดอยแม่สลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้หน่วยงานเข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดินทรุดตัวบนดอยแม่สลอง
คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบบริเวณดินทรุดบนดอยแม่สลองเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขป้องกันมิให้เกิดความเสียหายเพิ่ม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีป้องกันจังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ตัวแทนนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก กำนันตำบลแม่สลองนอก และทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ นายสุรพงษ์ ผ้าเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาดอยแม่สลอง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่บนดอยแม่สลอง บ้านสันติคิรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดดินทรุด ดินสไลด์ เป็นแนวยาว 80 เมตร มีความลึกมากกว่า 25 เซนติเมตร มีร้านค้า ร้านอาหารและที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจำนวน 3 หลัง นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอกได้ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสียหาต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินดินทรุด นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้หน่วยงานได้เข้าไปสำรวจตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อหาทางแก้ปัญหา ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ร้านค้า บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738