ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 09:09:44  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,500 เรื่อง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,500 เรื่อง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมเรื่องร้องทุกข์กว่า 1,500 เรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เริ่มก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวม 1,566 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติแล้ว 1,309 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.59
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน แต่ละวัน จะมีประชาชนร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ยังทำหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และให้บริการประชาชน รวมทั้งงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
นับแต่จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมาจนถึง 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รวม 1,566 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ รองลงมาเป็นเรื่องการแจ้งเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย และการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถดำเนินการได้ยุติแล้ว 1,309 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.59

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738