ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 09:31:33  
ม.44 ระงับเหมืองทองชั่วคราว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยประชาชน และตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ผู้แทนรัฐบาล อยู่ระหว่างการเจรจากับคิงส์เกต ยังไม่มีข้อยุติใด ๆ
ม.44 ระงับเหมืองทองชั่วคราว เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยประชาชน และตรวจสอบข้อเท็จจริงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ผู้แทนรัฐบาล อยู่ระหว่างการเจรจากับคิงส์เกต ยังไม่มีข้อยุติใด ๆ
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า การใช้ มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการของเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เป็นกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการร้องเรียนและคัดค้านว่าการประกอบการเหมืองแร่ทองคำก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จนเกิดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการทำเหมืองแร่ทองคำหลายแห่ง

สำหรับกรณีของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นการยึดสิทธิ์การทำเหมืองของนักลงทุนแต่อย่างใด แต่เป็นการระงับการต่อใบอนุญาตประกอบการ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการทำเหมือง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ส่วนสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายนั่น เป็นสิทธิตามที่รัฐบาลไทยกับออสเตรเลีย ได้ตกลงกันในกรอบการค้าเสรี ซึ่งข้อเรียกร้องจะยุติอย่างไร ยังไม่ทราบเพราะอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ ทีมเจรจาของประเทศไทย ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดท่าทีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยมีข้อผูกพันอยู่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติใด ๆ ทั้งสิ้นจากการเจรจา ตามที่เป็นข่าวในสื่อบางแห่งในขณะนี้
ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัคราฯ จะยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่สามารถยุติได้ง่าย ๆ และแม้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะมีผลเหนือกฎหมายภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย แต่การพิจารณาจะใช้ระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการของคู่ภาคีเป็นสำคัญ ซึ่งระหว่างนี้ ทีมเจรจาของประเทศไทย ก็ยังดำเนินการเจรจาต่อไป เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสมทั้งสองฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างถึงที่สุด

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738