ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 12:00:38  
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอำเภอขุนยวมและ อบต.แม่เงา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอำเภอขุนยวมและ อบต.แม่เงา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอำเภอขุนยวมและ อบต.แม่เงา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

เช้าวันนี้(13 กย.)นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่บริเวณฝายบ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่เงา เพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในช่วงฤดูวางไข่ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วยปลาบ้า ปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลาสร้อยรวม 3 แสนตัว
คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมประมงและเดือนกันยายนเป็นช่วงฤดูฝน แหล่งน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำมาก สภาพทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738