ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 13:30:04  
จังหวัดเชียงรายจัดอบรมการใช้แบรนด์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดเชียงรายจัดอบรมการใช้แบรนด์เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีแบรนด์การท่องเที่ยว ด้วยคำว่า เที่ยวสดชื่น เที่ยวเติมพลัง ยกกำลัง 2การ์ตูนสัญลักษณ์ น้องปูจา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานแบรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ทำงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ให้เกิดความเข้าใจต่อแบรนด์ท่องเที่ยว และการนำไปใช้งานในคู่มือกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำแบรนด์ไปพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความยั่งยืน ทั้ง 4 จังหวัดแห่งการเติมพลังใจ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เป็นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวที่เปี่ยมเสน่ห์ สดใสสวยสง่า น่าหลงใหลอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยเติมพลังกาย พลังใจแก่ผู้มาเยือนได้ไม่สิ้นสุด ด้วย Refresh & Recharge สุดชื่น และเติมพลัง ล้านนากำลัง 2 ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ น้องปูจา โดยจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738