ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 13:31:38  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม
มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา 171 ทุน รวม 855,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 89 คน และนักเรียนโรงเรียนเรียนรวมจำนวน 82 คน รวม 171 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 855,000 บาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เชิญพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน มูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนผู้รับประทานทุนฯ ได้อ่านสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างทราบซึ้งที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีคุณพุ่มเป็นกำลังใจที่ให้สร้างทุนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง นำไปพัฒนาบุตร หลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล มีการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มให้แก่ผู้พิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั่วประเทศ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738