ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2560 / 13:35:26  
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการพัฒนานักการตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการพัฒนานักการตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการอบรมการพัฒนานักการตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมเม้าเท่นอินท์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนานักการตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนานักการตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนายกระดับขีดความสามารถของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738